Công ty truyền thông, tiếp thị nội dungBia Huda Huế

Bia Huda Huế
“Bia Huda Huế đã có thời gian cộng tác với Cánh Cam khá lâu, qua nhiều dự án thiết kế website. Tôi rất ấn tượng với  thái độ nhiệt tình và trách nhiệm của đội ngũ Cánh Cam trong quá tư vấn, thực hiện các giải pháp sáng tạo theo nhu cầu của khách hàng. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy Cánh Cam luôn chú trọng nâng cấp theo công nghệ thiết kế hiện đại vì mỗi dự án, website của bia Huda hoàn toàn mới và khác. Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn và chúc Cánh Cam luôn phát triển.”
 
Ông NGuyễn Mậu Chi
Tổng Giám Đốc
Công ty Bia Huda Huế

Tìm hiểu thêm về Bia Huda Huế