Công ty truyền thông, tiếp thị nội dung

Huge Story

Câu chuyện về Những câu chuyện bất tận

 

— Nhận diện Huge Story được sáng tạo để nâng cấp cách kể chuyện bằng thị giác. Hiểu được tầm quan trọng của nội dung trong những thông điệp muốn truyền tải và chúng tôi bắt đầu với niềm tin từ bộ nhận diện thương hiệu mới này.

Nhận diện thương hiệu

 

— Nhận diện mới tập trung vào câu chuyện bất tận. Thiết lập sự kết hợp ấn tượng và không bị cố định màu sắc. Giải pháp này mang tính linh hoạt trong câu chuyện của chính Huge Story.

— Chữ ‘O’ trong từ ‘Story’ tượng trưng một cửa sổ để mở ra một nguồn cảm hứng và sự sáng tạo câu chuyện vô tận.

Huge Story, một phần của Cánh Cam

 

— Với việc điều chỉnh vốn điều lệ cùng Cánh Cam, chúng tôi muốn làm mới nhận diện để tăng khả năng thu hút khách hàng chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nội dung và quay TVC.

— Việc tái định vị thương hiệu Huge Story được phản ánh trong chính bộ nhận diện thương hiệu của nó. Định vị thương hiệu mới đã đem lại giá trị về mặt cảm xúc lẫn chức năng, không đơn thuần là đáp ứng về mặt chức năng.