Công ty truyền thông, tiếp thị nội dung

Rebranding Cánh Cam

Câu chuyện về cách làm thương hiệu tỏa sáng trong bức tranh tổng thể

 

Để thương hiệu trở nên lớn mạnh, Cánh Cam phải cảm nhận được nhu cầu của khách hàng chứ không phải thấu hiểu bạn. Do đó, chúng tôi sẽ thuộc về khách hàng của bạn. Suy nghĩ và hành động như chính sự trải nghiệm của họ. Tất cả chỉ đề thực hiện một nhiệm vụ, đó là: tiếp cận nhu cầu tiềm ẩn khách hàng của bạn!

Cánh Cam thay đổi hình ảnh và cấu trúc thương hiệu nhằm thuyết phục khách hàng về việc chúng tôi có thể làm thương hiệu tỏa sáng trên mọi kênh truyền thông, không đơn thuần chỉ là kênh digital. Những năng lực dưới đây là nền tảng cho việc xác định chiến lược thương hiệu của chúng tôi:

  • — Hoạch định
  • — Đúng ngân sách
  • — Sáng tạo
  • — Tăng kết nối
  • — Nhất quán

 

Bất kỳ công ty nào cũng có thể tạo ra một thiết kế đẹp, nhưng liệu có bao nhiêu công ty có thể nhìn thấy đựơc bức tranh tổng thể để làm thương hiệu của bạn được tỏa sáng? Đó là cảm hứng về câu chuyện thương hiệu Cánh Cam.