Công ty truyền thông, tiếp thị nội dungHiệp Hội Doanh nghiệp Tp. HCM

Hiệp Hội Doanh nghiệp Tp. HCM

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ của Cánh Cam, do vậy chúng tôi đã giao phó dự án website Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM cho đội ngũ Cánh Cam thực hiện.”

Ông Phạm Ngọc Hưng
Phó Chủ Tịch thường trực
Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM

Tìm hiểu thêm về Hiệp Hội Doanh nghiệp Tp. HCM