Công ty truyền thông, tiếp thị nội dungNovaland Group

Novaland Group

“Website của Novaland hoạt động ổn định. Nhân viên kỹ thuật hỗ trợ khách hàng làm việc rất tốt, các sai sót, mong muốn điều chỉnh của khách hàng được bộ phận kỹ thuật khắc phục tốt đúng theo mong muốn ý kiến của khách hàng.”

Ông Phan Lê Hoà
Giám đốc Tài Chính
Novaland Group

Tìm hiểu thêm về Novaland